De ôfrûne oardel jier gjin Nijjiersrevu op e Jouwer, mar wy komme deroan!